16512

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیزشناسه کالا: 7736

متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. می توانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید

نقد و بررسی اجمالی عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیز

عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیز

ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ دکﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾک ﻋﺴﻞ ارﮔﺎﻧﯿک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ دکﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾکﯽ از کﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در کﺸﻮر ﺑﻮده کﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ،ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از آﻧﺠﺎ کﻪ ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ از ﺷﻬﺪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﮔﯿﺎﻫﺎن و ﮔﻞ ﻫﺎی کﻮﻫﺴﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺳﻤﯽ در روﯾﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻪ کﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺳﻢ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ دﻓﻊ آﻓﺎت آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ آﻓﺖ کﺶ در کﻨﺪوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ دکﺘﺮ ﺑﯿﺰ ،از زﻣﺮه ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ارﮔﺎﻧﯿک و دارویی، در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود کﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ارزش ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﻏﺬاﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻗﯿﻤﺖ و کﯿﻔﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ارﮔﺎﻧﯿک،ﺗﻔﺎوت ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی دارﻧﺪ. بهترین کیفیت عسل در ایران مربوط به مناطقی مانند کردستان و غرب ایران است که پوشش گیاهی مناسب دارند و نیاز به تغذیه مازاد زنبور عسل نیست. عسل کوهی شیراز و مشهد نیز مرغوب و اصل هستند. عسل کندو با عسل وحشی بسیار متفاوت است. عسل کوهی یا همان عسل وحشی ، خواص درمانی بسیاری به ویژه در التیام زخم و کنترل دیابت دارد. عسل کندو ، نیز خواص خود را دارد، به ویژه موم عسل کندو نیز دارای خاصیت های زیادی برای دستگاه گوارش است.

عسل ارگانیک دکتر بیز 

ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ دکﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﯾکﯽ از کﻢ ﯾﺎب ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ی ﻋﺴﻞ ﺧﺎﻟﺺ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻮﺟﻮد در کﺸﻮر ﺑﻮده کﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻌﻢ و رﻧﮓ،ﺑﻮ و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻋﺴﻞ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎ کﻪ اﯾﻦ ﻋﺴﻞ ﺑﺎ کﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺣﺮارت ﻣﻤکﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﻤﺎﻣﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ و اﻣﻼح و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺴﻞ ﺑکﺮ کﻮﻫﯽ دکﺘﺮ ﺑﯿﺰ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺴﺘﻪ 100درﺻﺪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ کﯿﻔﯿﺖ ﺧﺎص اﯾﻦ ﻋﺴﻞ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻪ کﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ . دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﺮان.

مشخصات فنی عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیز

مشخصات عمومی کالا

 • برند کالا
  دکتر بیز
 • وزن کالا
  450 گرم - 900 گرم
 • ترکیبات محصول
  تهیه شده از عسل بکر کوهی
 • شرایط نگه داری
  در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • وضعیت بهداشت
  سیب سلامت دارد
 • سوغات شهر
 • ماندگاری محصول
  یک سال پس از تولید
 • ابعاد
  !!!
 • امتیاز محصول (قرعه کشی)
  بدون امتیاز

نظرات کاربران برای: عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیز

شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید

ویدئو عسل بکر کوهی با ساکاروز زیر 2 درصد دکتر بیز