16512
فقط کالاهای موجود
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  شیرینی نان کنجدی زرشناس 700 گرم
  شیرینی نان کنجدی زرشناس 700 گرم
  ۱ نفر
  ۴۲,۰۰۰
  ۱۴%
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 700 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  شیرینی نان فسایی زرشناس جعبه 700 گرم
  شیرینی نان فسایی زرشناس جعبه 700 گرم
  ۱ نفر
  ۳۵,۰۰۰
  ۹%
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 700 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب.
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی نان فسایی سبوس دار زرشناس 650 گرم
  شیرینی نان فسایی سبوس دار زرشناس 650 گرم
  ۱ نفر
  ناموجود
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 650 گرم
  • ترکیبات محصول : ترکیبات: آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب.
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی (نان فسایی) کاکائویی زرشناس 650 گرم
  شیرینی (نان فسایی) کاکائویی زرشناس 650 گرم
  ۱ نفر
  ناموجود
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 650 گرم
  • ترکیبات محصول : ترکیبات: آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب.
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه بهارنارنج زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  کلوچه بهارنارنج زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد،گندم،شکر،روغن نباتی،روغن قنادی،عرق بهارنارنج،طعم دهنده مجاز خوراکی(بهارنارنج)،آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نان فسایی ویژه زعفرانی زرشناس
  نان فسایی ویژه زعفرانی زرشناس
  ۱ نفر
  ۶۰,۰۰۰
  ۱۰%
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 900 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، زعفران ، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان کنجدی تخت زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  نان کنجدی تخت زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۲ نفر
  ناموجود
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  کلوچه بهار نارنج زرشناس جعبه 600 گرم
  کلوچه بهار نارنج زرشناس جعبه 600 گرم
  ۱ نفر
  ۳۵,۰۰۰
  ۹%
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 600 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد،گندم،شکر،روغن نباتی،روغن قنادی،عرق بهارنارنج،طعم دهنده مجاز خوراکی(بهارنارنج)،آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  شیرینی نان کنجدی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  شیرینی نان کنجدی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۶۰,۰۰۰
  ۱۰%
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  شیرینی مخلوط (نان فسایی و نان کنجدی) زرشناس
  شیرینی مخلوط (نان فسایی و نان کنجدی) زرشناس
  ۱ نفر
  ۵۵,۰۰۰
  ۹%
  ۵۰,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  نان فسایی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  نان فسایی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۵۲,۰۰۰
  ۱۲%
  ۴۶,۰۰۰ تومان
  • تک مستر
  • گارانتی 12 ماهه داده پرداز رایانه متین
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.