از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

لبنیات سنتی


انواع لبنیات و فرآورده های لبنی سنتی

این گروه شامل انواع ماست سنتی دهقان،کره محلی،پنیر محلی،سرشیر ،دوغ سنتی و محلی،ماست چکیده،ماست موسیر محلی،قره لبنی و میوه ای می باشد.


انواع لبنیات و فرآورده های لبنی سنتی

این گروه شامل انواع ماست سنتی دهقان،کره محلی،پنیر محلی،سرشیر ،دوغ سنتی و محلی،ماست چکیده،ماست موسیر محلی،قره لبنی و میوه ای می باشد.