16512

مسابقه و قرعه کشی قندیل

قرعه کشی قندیل (قند رنگی)

شرکت در مسابقه با قرعه کشی قندیل آریافودز

به دلیل بی استفاده بودن و عدم نگهداری از کارت قرعه کشی، جاکلیدی دیواری فانتزی و زیبا، جایگزین کارت قرعه کشی می شود تا شرکت کنندگان در مسابقه قندیل، هدیه و اشانتیون از مسابقه دریافت کنند و با نصب و استفاده از آن، در مکان مناسب، همواره شماره سریال قرعه کشی را، در دسترس داشته باشند.

در مسابقه یا قرعه کشی قندیل، هیچ تیکت یا برگه ای استفاده نمی شود و ثبت نامی انجام نمی شود. شما با خرید محصولات مشخص یا همان قند های رنگی ، می توانید شماره سریال قرعه کشی چاپ شده بر روی جاکلیدی را دریافت نمایید. تاکید می شود ثبت نام و شرکت در قرعه کشی بدون خرید محصول امکان پذیر نیست. قرعه کشی محصولات ، تشویق به خرید است و هیجان برنده شدن را به همراه دارد. گرچه بسیاری از کاربران ، ذاتا شرکت در قرعه کشی و برنده شدن را بیشتر از خرید کردن دوست دارند.

با حداقل خرید یک بسته قند رنگی ، به قیمت روز محصول، با یک شانس، در مسابقه شرکت نمایید.

قرعه کشی قند رنگی

بر روی قند های رنگی کلیک کنید، شما برنده جایزه هستید!

شرکت در قرعه کشی قندیل