16512
فیلتر های اعمال شده:حذف
 • {{ filter.title}} : {{ filter.value}}
دسته بندی نتایج
مشاهده همه دسته بندی ها
فقط کالاهای موجود
محدوده قیمت مورد نظر
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه نخود مخلوط فرآیند 600 گرم
  کلوچه نخود مخلوط فرآیند 600 گرم
  ۷۴,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : سوهان فرآیند
  • وزن کالا : 600 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلمپه حاج عسکری کرمان 5 کیلوگرم
  کلمپه حاج عسکری کرمان 5 کیلوگرم
  ۲۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا :
  • وزن کالا : 5 کیلوگرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان فسایی زعفرانی مخصوص شیرین کده 1000 گرم
  نان فسایی زعفرانی مخصوص شیرین کده 1000 گرم
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینکده
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه بهار نارنج شیرینکده 800 گرم
  کلوچه بهار نارنج شیرینکده 800 گرم
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینکده
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان فسایی شیرین کده 1000 گرم
  نان فسایی شیرین کده 1000 گرم
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینکده
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان کنجدی شیرین کده 1000 گرم
  نان کنجدی شیرین کده 1000 گرم
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینکده
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، کنجد، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی مخلوط یزدی 900 گرم
  شیرینی مخلوط یزدی 900 گرم
  ۱ نفر
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا :
  • وزن کالا : 900 گرم
  • ترکیبات محصول : لوز، باقلوا، قطاب، حاجی بادام، کلوچه برنجی
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه بهارنارنج زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  کلوچه بهارنارنج زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه مسقطی شیرازی 750 گرم
  کلوچه مسقطی شیرازی 750 گرم
  ۱ نفر
  ناموجود
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینی لادن
  • وزن کالا : 750
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی مخلوط یزدی 750 گرم
  شیرینی مخلوط یزدی 750 گرم
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا :
  • وزن کالا : 750 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان فسایی ویژه زعفرانی زرشناس
  نان فسایی ویژه زعفرانی زرشناس
  ۳ نفر
  ۱۳۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 900 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، زعفران ، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان یوخه خلالی گل رز شیراز جعبه 700 گرم
  نان یوخه خلالی گل رز شیراز جعبه 700 گرم
  ۱ نفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینی رز
  • وزن کالا : 700
  • ترکیبات محصول :
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان یوخه (گتک) کره حیوانی گل رز شیراز جعبه یک کیلوگرم
  نان یوخه (گتک) کره حیوانی گل رز شیراز جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۸۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینی رز
  • وزن کالا : 1000
  • ترکیبات محصول :
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان یوخه اعلا بهار شیراز جعبه 700 گرم
  نان یوخه اعلا بهار شیراز جعبه 700 گرم
  ۱ نفر
  ۶۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : بهار
  • وزن کالا : 700 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه بهار نارنج زرشناس جعبه 600 گرم
  کلوچه بهار نارنج زرشناس جعبه 600 گرم
  ۱ نفر
  ۷۹,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 600 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان کنجدی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  نان کنجدی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۱ نفر
  ۱۲۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000 گرم
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی مخلوط (نان فسایی و نان کنجدی) زرشناس
  شیرینی مخلوط (نان فسایی و نان کنجدی) زرشناس
  ۱ نفر
  ۱۱۵,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان فسایی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  نان فسایی زرشناس جعبه یک کیلوگرم
  ۲ نفر
  ۱۰۸,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 1000
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  نان قندی سنتی شیراز 500 گرم
  نان قندی سنتی شیراز 500 گرم
  ۱ نفر
  ۶۳,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : آریا
  • وزن کالا : 600 گرم
  • ترکیبات محصول : آب - آرد- شکر - خمیر مایه - گلاب - کنجد
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  حاجی بادام یزد 500 گرم
  حاجی بادام یزد 500 گرم
  ۱ نفر
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : آریا
  • وزن کالا : 500
  • ترکیبات محصول : آرد - شکر - نخودچی - روغن - هل - جوز - بکینگ پودر
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  حاجی بادام یزد جعبه یک کیلویی
  حاجی بادام یزد جعبه یک کیلویی
  ۱ نفر
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  ویژگی ها
  • برند کالا : آریا
  • وزن کالا : 1000
  • ترکیبات محصول : آرد - شکر - نخودچی - روغن - هل - جوز - بکینگ پودر
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  کلوچه مسقطی شیراز 1400 گرم
  کلوچه مسقطی شیراز 1400 گرم
  ۱ نفر
  ناموجود
  ویژگی ها
  • برند کالا : شیرینی لادن
  • وزن کالا : 1400
  • ترکیبات محصول : !!!
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.
 • فروشنده: پرو فوتو
  شیرینی نان فسایی زرشناس جعبه 700 گرم
  شیرینی نان فسایی زرشناس جعبه 700 گرم
  ۱ نفر
  ناموجود
  ویژگی ها
  • برند کالا : زرشناس
  • وزن کالا : 700 گرم
  • ترکیبات محصول : آرد ستاره، شکر، روغن نباتی جامد، گلاب، هل سبز، خسرودار(ریشه جوز)، رنگ طبیعی ، تخم خرفه، آب.
  • شرایط نگه داری : در جای خشک و خنک و دور از نور آفتاب نگه داری شود.

  جستجو برای این ترکیب از فیلترها با هیچ کالایی هم خوانی نداشت.

  تلاش کنید:

  - تعدادی از فیلترها را حذف کنید.

  - در جستجو از عبارت های متداول تر استفاده کنید.

 • فروشنده: پرو فوتو
  تخفیف
  {{product.name}}
  {{product.name}}
  {{ vm.enTofa(product.voters) }} نفر
  {{ vm.enTofa(product.regularPrice)}}
  {{ vm.enTofa(product.discountPercent)}}%
  {{ vm.enTofa(product.price)}} تومان
  ناموجود
  بزودی
  تماس بگیرید
  ویژگی ها
  • {{item.name}} : {{value}}، 
 • {{ vm.enTofa(page.number)}} {{ vm.enTofa(page.number)}}
 • ۱